----------------
-----------------
 
 
ليست مقالات ارائه شده
 
 

 

افسردگي

صفحه | 1 | 2 | 3 | 4 |5 |

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها:

افسردگی:(1)

تعریف مفهومی: افسردگی اختلالی است که فرد مبتلا به آن دارای علایمی از قبیل خلق پایین با کاهش انرﮊی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی است (کاپلان،به نقل از پور افکاری، 1378).

تعریف عملیاتی: متغیری است که در این تحقیق به وسیله آزمون بک(2)    سنجیده می شود. تست افسردگی بک شامل 21 جنبه است که در تحقیق حاضر به منظور پیشگیری از القا تصویر منفی در ذهن دانش آموزان، با توافق مسوولین 2 جنبه (تمایلات جنسی و تمایلات خودکشی) حذف گردید لذا از جدول زیر جهت درجه بندی نمرات افسردگی استفاده می شود که در این جدول نیز همان شاخص اندازه سنجی در تست  21 جنبه ای به کار گرفته شده است. البته لازم به ذکر است که جهت انجام این کار قبلا با افراد متخصص مشورت شده است. بنابراین در این تحقیق میزان افسردگی دانش آموزان بر اساس درجه بندی زیر مشخص و در کلیه مراحل پژوهش مد نظر می باشد.

میزان افسردگی
نمره بک

طبیعی

9-0
افسردگی نا چیز

14-10

افسردگی خفیف

20-15

افسردگی متوسط

30-21

افسردگی شدید

40-31

افسردگی بسیار شدید

57-41

جدول(1-1): درجه بندی تست بک

وضعیت تحصیلی:

تعریف مفهومی: نتیجه عملکرد تحصیلی دانش آموزان در طول یک سال تحصیلی می باشد که در اصطلاح آموزشی اگر این نتیجه منجر به دستیابی دانش آموز به اهداف آموزشی گردد، پیشرفت تحصیلی نام دارد و هنگامی که به کاهش ظرفیت یادگیری منجر شود، افت تحصیلی نامیده می شود (فرقانی، 1372).

تعریف عملیاتی: متغیری است که در این تحقیق به وسیله معدل سالانه دانش آموز سنجیده می شود.

تعریف واﮊه ها و اصطلاحات:

اختلال روانی(1): هر نوع ناتوانی شدید در سازگاری روانی گویند (شعاری نزاد، 1375، ص 237).

اختلال عاطفی(2): حالتی است که در آن، واکنش های عاطفی شخص در برابر اوضاع و احوال واقعی، مختل و نا متناسب می شوند (شعاری نژاد، ص 139).

اختلال خلقی(3): حالتی است که ویزگی اصلی یا بارز آن اختلال در خلق (حالت هیجانیدرونی شخص که مایه ای از شادی یا غم دارد) است (کاپلان، به نقل از پورافکاری، 1378).

افت تحصیلی(4): یعنی دانش آموز در هنگام تحصیل بعد از یک دوره موفقیت تحصیلی یا متوسط به تدریج ظرفیت یادگیری او کاهش می یابد ویا تکرار پایه تحصیلی داشته باشدوو به طور کلی نمرات او نسبت به ماه قبلیا سال های قبل سیر نزولی محسوسی از نشان بدهد، این گروه از دانش آموزان دچار کاهش کیفیت تحصیلی می گردنند، یعنی نسبت به وضعیت قبلی خود با سطح کلاس از حد مطلوب یا معمولی در دانش آموزان نزول می کند (فرقانی، 1372، ص 64).

پیشرفت تحصیل(1): منظور از پیشرفت تحصیلی، موقعیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش منظور ازپیشرفت تحصیلی ((دست یلبی به اهداف آموزشیمورد نظر در هر دوره آموزشی)) است.

دانش دوره متوسطه(2): به کسی گفته می شود که سه سال دوره رهنمایی را به پایان رسانده و اکنون در یکی از پایه های اول با سوم دبیرستان مشغول به تحصیل می باشد.

شاخه های تحصیلی دوره آموزش متوسطه: ساختار کلی آموزش دوره متوسطه شامل سه شاخه متوسطه نظری، متوسطه فنی و حرفه ای و متوسطه کاردانش است.

-      شاخه متوسطه نظری دارای سه رشته ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانیو علوم تجربی است.

-      شاخه متوسطه فنی و حرفه ای مشتمل بر سه زمینه صنعتی، کشاورزی و خدمات استو هر زمینه دارای یک یا چند گروه و همچنین هر گروه دارای یک یا چند رشته است.

-      شاخه متوسطه کاردانش دارای سه زمینه صنعتی، کشاورزی و دامپروری اس. و هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته مهارتی است و حدود پانصد رشته ی مهارتی طراحی شده است (صافی ، 1378).

معدل سالانه: بر اساس تعداد واحد های درس های ارائه شده به دانش آموز در طول هر سال تحصیلی محاسبه می شود. برای محاسبه معدل سالانه هر دانش آموز در پایان نوبت دوم، تعداد واحد های هر درس در نمره سالانه آن درس ضرب می شود و مجموع حاصاضرب های بدست آمده بر تعداد کل واحد هایی که دانش آموز در سال برای آنها نمره ی (اعم از قبولی یا مردودی) دریافت داشته است، تقسیم می شود (آیین نامه آموزشی دوره ی سه ساله متوسطه،1379، ص41).

یافته های پژوهش

نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند در حساس ترین و بحران ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت و حمایت و همدلی اند . نوجوان نهال نورسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفاتها و حادثه ها در امان دارد .

بها دادند به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های رشد فرهنگی یک جامعه است . پیامبر اکرم (ص) می فرماید : ((به شما درباره نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا انان دارای قلبی رقیق تر و فضیلت پذیرتر می باشند ))رشد شخصیت سالم و متعادل و شکوفایی استعدادهای نوجوانان در سایه راحتی جسم و روان و ثبات عاطفی آنان امکان پذیر است .

در اینجا می توان به نقش حساس و خطیری که خانواده ها و مربیان در هدایت و تربیت و تامین نیازها و رفع مشکلات روحی نوجوانان دارند ÷ی برد . اگر انها به وظیفه بزرگ خود نسبت به این سرمایه های بی نظیر جامعه به نحوی شایسته توجه نکنند باید برای رویارویی با عواقب تلخ غفلت خود آماده باشند .

 

 

صفحه قبل | صفحه بعد

 

 

  هرگونه كپي برداري از مطالب سايت بدون ذكر نام سايت غيرمجاز مي باشد  

 

 
 
     

 

 
jhk
ggh