مركز تحقيقات دانايان
 
 
با عرض سلام و خيرمقدم به شما همكار فرهنگي و پژوهشگر محترم: به اطلاع مي رساند ، با مراجعه حضوري به آموزشگاه و ارائه معرفينامه و كارت شناسايي مي توانيد نسبت به دريافت هر يك از عناوين زير اقدام فرمايند. لازم است قبل از مراجعه با شماره تلفن 031-53214659 هماهنگي لازم بعمل آيد.
آدرس: اصفهان - شهرضا - خيابان حكيم صهبا - فرعي 32 - پلاك 32
نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد: info@danayan.ir

شماره

موضوع تحقيق

1 بررسي ميزان شيوع افسردگي و علائم آن

2

علل بي رقبتي دانش آموزان شهر مباركه به كتب غيردرسي

3

بررسي رابطه بين مشكلات دانش آموزان با سلامت عمومي آنها

4

بررسي رابطه بين نگرش مادر به شيوه هاي فرزند پروري با رشد و تكامل دانش آموزان اول ابتدائي

5

بررسي موانع ارتباطي موجود ميان دانش آموزان و مشاوران نظام جديد متوسطه

6 بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان

7

بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر دوره متوسطه و تاثير آن
8

بررسي ميزان پيشرفت تحصيل فرزندان والدين تحصيل كرده و اثر اشتغال پدرشان به تحصيل آنان

9

بررسي ويژگيهاي مديران بهره ور از ديدگاه معلمين مرد مقطع ابتدائي شهرستان مرودشت

10 بررسي علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان دوره متوسطه نظري
11

افسردگي در نوجوانان دختر 14 تا 18 سال

12

بررسي اضطراب ناشي از امتحانات دانش آموزان دختر راهنمايي زرين شهر

13

مقايسه عملكرد شغلي معلمان داراي مدرك ليسانس با معلمان داراي مدرك فوق ديپلم پايه پنجم شهرستان شوش دانيال

14

برسي موانع ازدواج از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي مختلف شهر

15 بررسي اثربخشي شيوه هاي اصلاح رفتار در كاهش پرخاشگري دانش آموزان

16

بررسي رابطه بين علامت و روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم

17

بررسي بهداشت جسمي و رواني دبيرستان پسرانه خيام و دخترانه نوردانش شهر گلدشت

18

بررسي مشكلات ارزشيابي امتحانات از نظر دانش آموزان پايه اول

19

بررسي علل اضطراب در كنكور در دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي در منطقه پيربكران

20

بررسي علل اشتغال دوم معلمان

21

بررسي مشكلات دانش آموزان دبيرستاني با سلامت عمومي آنها در شهرستان كهكيلويه

22 برسي پيامدهاي اهداي جوائز به فرزندان ممتاز فرهنگيان در دوره ي ابتدائي، راهنمايي و متوسطه

23

ملاك هاي ازدواج

24

تاثير طلاق در ميزان عزت نفس دختران اصفهان

25

بررسي آسيب شناسي مدگرايي در دختران دبيرستان منطقه زرين شهر

26

موضوع رابطه بين كمال گرايي با ملامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بهبهان

27

اضطراب امتحان

28

بررسي ديدگاه دانش آموزان پيش دانشگاهي بخش بلداجي

29

بررسي راههاي برانگيختن دانش آموزان دوره متوسطه برخوار به مطالعه كتب غيردرسي

30

بررسي مهم عوامل موثر در راهيابي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان دهاقان

31

بررسي تاثير برنامه ريزي درسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان دخترانه در سال 86-85

32

نقش اولياء دانش اموزان در زمينه امور آموزشي ، پرورشي ، اداري و مالي و خدماتي مدرسه

33

رابطه بين نگرش هاي اجتماعي و رضايت شغلي دبيران شهرستان شهرضا و منظريه

34

بررسي محتواي كتاب كتاتب تعليمات مدني پايه پنجم از نظر معلمان منطقه لار

35

بررسي فرا تحليلي عوامل موثر بر جذب و شركت دانش آموزان در نماز

36

بررسي رابطه بهداشت رواني با بهره وري نيروي انساني در مراكز صنعتي شهرستان شهرضا

37

بررسي نحوه مراجعه دانش آموزان به كتابخانه دانشگاه

38

رابطه اعتماد به نفس با عملكرد تحصيلي

39

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان در دوره ي راهنمايي و متوسطه

40

بررسي عوامل موثر و ايجاد كننده استرس در بين دانشجويان رشته فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي

41

عوامل موثر بر مشكلات  جسماني حاصل از ميز و نيمكت هاي چند واحد از مدارس ابتدائي دخترانه شهرستان بروجن

42

خشنودي شغلي معلمان دوره ابتدائي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 84-83

43

بررسي رابطه يادگيري خود تنظيم با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر مقطع متوسطه

44

تاثير عملكرد مديران بر رضايت شغلي كاركنان

45

مقايسه ويژگيهاي رواني فرزندان خانواده ها ي معتاد با فرزندان خانواده هاي سالم در شهرستان فيروز آباد

46

بررسي وضعيت تحريف واقعيت در بيين دانشجويان دختر رشته هاي شيمي و فيزيك ورودي هاي سال 80 و 81 دانشگاه آزاد اسلامس واحد شهرضا

47

راهبردهاي افزايش انگيزه تحصيلي در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال 87 – 84

48

بررسي مشكلات و موانع ازدواج دانشجويي

49

شناخت عوامل موثر در بهبود وضعيت تربيت بدني در مدارس تكاب (استان آذربايجان غربي)

50

ويژگي شخصيتي معلمان موفق مقطع راهنمايي شهرضا

51

بررسي عوامل بر اثربخشي تدريس از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

52

بررسي علل پرخاشگري در نوجوانان دختر و پسر از ديدگاه اولياء

53

بررسي ديدگاه دانش آموزان پايه سوم دبيرستان منطقه 2 شهركرد در رابطه با عوامل موثر بر ميزان آگاهي سازي سال تحصيلي 86-85

54

بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه مباركه در سال 86-85

55

چگونگي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز كه در سال 86-85 در كلاس هاي دبستان هاي شهركرد مشغول به تحصيل مي باشند

56

اضطراب امتحان و عوامل موثر بر آن

57

بررسي برخي از عوامل استرس زا در درون مدرسه از ديدگاه دانش آموزان دختر پايه سوم و چهارم

58

بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر دوره متوسطه  مباركه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي

59

برسي ميزان افسردگي دانش آموزان متوسطه منطقه نجف آباد در سال تحصيلي 80-79 و روابط آن با وضعيت تحصيلي آنان

60

بررسي عوامل موثر بر شادي و نشاط از ديدگاه دانش اموزان دبيرستاني در سال 85-84

61

بررسي نوع علل و ميزان گست ارتباطي بين دانش آموزان دوره متوسطه و اولياء آنها در سال تحصيلي 81-80 در شهر اصفهان

62

شرح زندگاني پرفسور محمود حسابي

63

درونگرايي- برونگرايي و ارتباط آن با سلامت روان دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهرستان شهرضا

64

بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر رشته فيزيكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

65

بررسي نظرات دانشجويان دختر دانشگاه شيراز در رابطه با تمايل به ازدواج با ميزان كم سواد 

66

تاثير عوامل اقتصادي و فرهنگي والدين در افت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان شهرضا

67

بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدائي از روش گردش علمي در تدريس درس علوم در شهرستان شهركرد

68

بررسي راههاي توقيت اعتماد به نفس در نوجوانان از نظر دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهرستان دماوند

69

بررسي و شناسايي ميزان مشكلات عاطفي و رواني معلمان دوره متوسطه استان چهار محال بختياري

70

بررسي ميزان شيوع علائم افسردگي در دانش آموزان دوره متوسطه شهر محمد آباد جرقويه

71

تاثير عوامل اقتصادي-اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان استان اصفهان منطقه 5

72

هنجاريابي آزمون هوشي ريون رنگي كودكان 7 تا 11 ساله در شهرك اسلام آباد

73

تاثير شهرنشيني و مدرنيته در كشورهاي جهان سوم

74

چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان شهرضا

75

ويژگيهاي يك معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان شهرستان خرم آباد

76

بررسي ميزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان خميني شهر

77

نيازهاي آموزشي اولياء دانش آموزان پسر دوران ابتدائي شهرستان فارسان

78

روش هاي اجراي توسعه فرهنگ

79

مقايسه روش هاي علمي افزايش عزت نفس در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان

80

بررسي نحوه اجراي متمر دانش آموزان دوره متوسطه از ديدگاه دبيران زن شهرستان دهاقان

81

بررسي تاثير عوامل فيزيكي، اقتصادي، خانوادگي در افت تحصيلي دانش آموزان موسسه علمي آزاد باران شهرستان بروجن

82

بررسي و ارزيابي نقش شوراي دانش آموزي در مشاركت دانش آموزان در امور مدارس متوسطه شهرضا

83

بررسي شرح وظايف و مسائل مشاورين در دبيرستان هاي نظام جديد دخترانه و پسرانه

84

ميزان افسردگي در دانشجويان ساكن خوابگاه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا 86-85

85

علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان

86

بررسي ميزان پويايي كتابخانه هاي مدارس دوره ي راهنمايي و متوسطه نظري ناحيه 2 شهر اصفهان سال 85-84

87

بررسي علل پرخاشگري از نظر دانشجويان رشته دبيري فيزيك

88

بررسي رابطه والدين با فرزندانشان و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي در پايه اول متوسطه

89

علل گسترش فساد و انحرافات اجتماعي در جامعه ايران

90

انگيزه فرار دختران از خانه

91

نياز سنجي برنامه هاي مورد علاقه دانش آموزان در كانون هاي فرهنگي

92

بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت از نظر مديران دبستان بوشهر

93

بررسي عملكرد مشاوران در حيطه (تحصيلي-شغلي) در دبيرستانهاي دخترانه شاهين شهر

94

بررسي تاثير سلامت رواني بر پيشرفت تحصيلي

95

بررسي برخي از عوامل استرس زا در درون مدرسه

96

تاثير سلامت رواني در زندگي افراد به خصوص دانش آموزان

97

نقش بحران وجودي در پرخاشگري دانش اموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه شهرستان شهرضا

98

رابطه بحران وجودي با ارزشها و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان رشته شيمي دانشگاه شهرضا

99

بررسي ميزان  آگاهي دانش آموزان دوره متوسطه استان فارس از مفاد قانون اساسي

100

بررسي رابطه بين عزت نفس و افسردگي دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي

101

بررسي رابطه نحوه مطالعه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه منظريه

102

بررسي و ارزيابي عمكرد گرو ههاي آموزشي مراكز تربيت معلم و آموزش عالي فرهنگيان استان اصفهان

103

توانايي مدير در حل مسائل پيرامون خود

104

بررسي برخي از عوامل استرس زا در درون مدرسه از ديدگاه دانش آموزان دختر

105

علل افت تحصيلي در دانشجويان رشته شيمي

106

بررسي ميزان تنبيه در سه دوره تحصيلي

107

عل افت تحصيلي در دانش آموزان

108

ميزان استفاده دبيران شيمي شهر اصفهان از روشهاي فعال تدريس

109

بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستان هاي شهر شهرضا از ديدگاه دبيران

110

بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي با عوامل اجتماعي و آموزشگاهي دانش آموزان

111

بررسي نظرات معلمان پيرامون طرح ارزشيابي عمكرد ساليانه

112

تعليم و تربيت اسلاي پيشرفته

113

تاثير آموزش هاي پيش دبستاني در موفقيت تحصيلي دانش اموزان كلاس اول

114

علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان متوسطه نظري شهر اصفهان

115

تاثير كلاس هاي آموزش خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي

116

رابطه اوقات فراغت و بزهكاري در جوانان پژوهشي در راستاي به انجام رساندن درس روش تحقيق

117

اثرات تشويق بر ميزان يادگيري دانش آموزان كلاس پنجم

118

بررسي علل اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سميرم

119

بررسي نقش جنسيت در كتابهاي درسي دوره ابتدائي

120

شناخت عوامل استرس زا ناشي از محيط خانواده از ديدگاه دانش آموزان دختر

121

بررسي عوامل موثر بر دروني كردن ارزشهاي مذهبي در دانش آموزان

122

اعطاي آزاديهاي اجتماعي از طرف والدين به فرزندان

123

رابطه جدايي والدين و وضعيت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شاهين شهر

124

عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان دوره ابتدائي هرستان اصفهان

125

بررسي درون گرايي و برون گرايي در دختران اول دبيرستان

126

تاثير زندان بر زنان زنداني

127

علل كم علاقگي دانش آموزان دبستاني منطقه 5 شهر تهران

128

ميزان اثربخشي مديران در دبيرستان

129

رابطه ميان عوامل ايجاد  انگيزه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه

130

بررسي شيوه هاي مختلف تعامل بين دانش آموزان و معلم رياضي

131

رابطه تشويق و عزت نفس دانش آموزان دختر

132

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان  دختر دوره راهنمايي شهرضا

133

عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي

134

بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدائي از روش گردش علمي

135

برسي ميزان عوامل ياس و نااميدي در جوانان نسبت به آينده

136

برريسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سميرم

137

بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره راهنمايي

138

تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي و ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان

139

بررسي علل اضطراب در دانش اموزان دختر كلاس دوم رشته كامپيوتر

140

بررسي ميزان استرس ناشي از عوامل مختلف و تاثير آن بر عملكرد تحصيلي و رفتاري دانش آموز

141

علل افت تحصيلي در مقطع راهنمايي

142

بررسي عوامل موثر بر بهبود مديريت دوره متوسطه شهر اصفهان

143

بررسي راهكارهاي تقويت تربيت بدني

144

مديريت در هشت سال دفاع مقدس

145

بررسي برخي از عوامل استرس زا در درون مدرسه

146

افت آموزشي در درس رياضي پايه اول دبيرستان مدرسه كاويانپور

147

وري از خانواده و سلامت روان دانشجويان رشته الكترونيك

148

مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان خوابگاهي و غيرخوابگاهي

149

بررسي و مقايسه راهكارهاي افزايش مسئوليت پذيري در دانش آموزان

150

بررسي رابطه بين ارزشها و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر

151

بررسي علل ترس دانش آموزان از مدرسه

152

بررسي رابطه بين مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و ميزان پيشرفت تحصيلي

153

مقايسه ويگيهاي شخصيتي كودكان آزار ديده

154

بررسي تاثير روشهاي تدريس خلاق بر رشد خلاقيت دانش آموزان

155

بررسي راههاي برانگيختن دانش اموزان به مطالعه

156

بررسي عوامل كه باعث افزايش عزت نفس جوانان مي شود

157

بررسي مقايسه اي ميزان عزت نفس و خلاقيت بين دانش آموزان مقطع ابتدائي

158

عوامل موثر در گسترش بزهكاري جوانان و نوجوانان

159

سيستم ارزشيابي اساتيد

160

بررسي 9 شيوه موثر در كاهش استرس

161

راههاي برانگيختن دانش آموزان دوره متوسطه به مطالعه كتب غيردرسي شهرستان فارسان

162

روش تحقيق

163

بررسي تاثير روش تدريس بحث گروهي به خلاقيت دانش آموزان سال دوم راهنمايي

164

بررسي علل طلاق در شهر سميرم

165

رابطه ميان برداشت از خويشتن و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

166

بررسي علل گرايش دانش آموزان دبيرستان مباركه به مطالعه كتب غيردرسي

167

عوامل استرس زا در دانش آموزان دوم دبيرستان

168

بررسي علل اجتماعي و موفقيت رفتاري دبيران در عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي

169

بررسي علل افت تحصيلي در بين دانش آموزان

170

رابطه ختلال ADHD با متغيرهاي جمعيت شناسي

171

بررسي نوع علل و ميزان گست ارتباطي بين دانش آموزان و اولياء

172

برررسي رابطه انگيزش و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي

173

تاثير اضطارب امتحان بر پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر

174

بررسي عزت نفس و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان

175

عوامل ايجاد كننده فشار عصبي در داوطلبان كنكور سراسري

176

بررسي ارتباط رنگ فضاي آموزشي با ميزان يادگيري

177

بررسي عوامل آموزشي خانوادگي و اقتصادي بر افت تحصيلي

178

ايمني سازي رواني دانش آموزان

179

بررسي شأن و موقعيت اجتماعي معلمان از ديدگاه دانش آموزان دوره راهنمايي

180

بررسي نقش پدر و مادر در انتخاب همسر براي فرزندان خود

181

بررسي ميزان آشنايي مديران و معاونين مدارس دوره ابتدائي

182

بررسي مسئله انضباط پذيري اجتماعي و رابطه آن با خلاقيت طرز تفكر والدين

183

بررسي عوامل آموزشگاهي موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي

184

عوامل موثر بر كارمند يابي انتخاب و انتصاب افراد در آموزش و پرورش

185

عوامل موثر در انگيزه به تحصيل دانشجويان رشته فيزيك

186

عوامل موثر در تعيين جايگاه معلم در جامعه

187

بررسي ميزان و نوع مطالعات غيردرسي و استفاده از رسانه گروهي دانش آموزان

188

مقايسه ميزان اضطارب بين دانش آموزان دختر و پسر در فراگيري زبان انگليسي

189

رابطه افت تحصيلي با سواد والدين دانش آموزان

190

بررسي نظرات معلمان در مرود تعيين ضوابط و نحوه انتخاب معلم نمونه

191

بررسي عملكرد مشاوران در حيطه تحصيلي شغلي

192

بررسي ميزان اثربخشي اجراي طرح تصويري در يادگيري درس رياضي دوره ابتدائي

193

بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموز مشغول به تحصيل در كلاس هاي اول
194 <> برسي عوامل موثر بر استفاده از وسائل كمك آموزشي و رسانه ها در فرايند يادگيري
195

بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان

196

بررسي ميزان پراكندگي مشكلات تحصيلي دختران

197 مطاعه و بررسي جو سازماني دانشكده علوم

198

بررسي ميزان شناخت معلمان دوره ابتدائي از اختلالات يادگيري
199 بررسي تاثير عوامل موثر بر مديريت زمان از ديدگاه دانشجويان
200 بررسي ميزان مطالعه كتب  غير درسي توسط دانش آموزان

201

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي و برخي از عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان

202

عوامل درون مدرسه اي مرتبط با ابتكار و خلاقيت دانش آموزان

203

تاثير روشهاي فعال تدريس بر يادگيري دانش آموزان

204

بررسي علل افت تحصيلي در پايه پنجم مارس پاتاوه

205

تعيين عوامل موثر بر اثربخشي مديريت مراكز پيش دانشگاهي از ديدگاه مديران

206

بررسي ارتباط برنامه هاي پر بيننده تلويزيون با رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان

207

بررسي تاثير پذيري از همسالان  و وسال ارتباط جمعي در انتخاب پوشش دختران

208

بررسي علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان دوره متوسطه

209

ميزان شيوع افسردگي در نوجوانان

210

بررسي راهكارهاي تقويت استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره در بين دانش آموزان

211

بررسي محتواي كتب درس در دهه اول بعد از جنگ از نظر وجود مفاهيم و پيام هاي هشت سال دفاع مقدس

212

بررسي ميزان دينداري دانش آموزان دختر دوره متوسطه

213

بررسي تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندانشان

214

بررسي عملكرد مشاورين در رابطه با مشاوره ي تحصيلي و سازشي

215

بررسي تاثير گرو ههاي آموزشي بر عملكرد معلمان دوره ي ابتدائي و راهنمايي

216

بررسي موانع استفاده معلمان از روش هاي فعال تدريس

217

بررسي ميزان استفاده معلمان دوره هاي ابتدائي و راهنمايي از شيوه هاي ارزش يابي مستمر

 

 
 
منوي اصلي

افتخارات فرهنگی و ورزشی دبستان پسرانه دانایان

 

 كادردبستان پسرانه دانایان درسال تحصيلي 94-93

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

سید شهرام اسدی

مديريت

17

اقدس شرافت

آموزگار سوم

2

منصور طاهری

مديريت

18

بهاره اسدی

زهرا مولایی

آموزگار چهارم

3

سید علی اولیایی

مديريت

19

معصومه اباذری

آموزگار پنجم

4

نبی اله رفعت نژاد

معاونت اجرايي

20

حسن فرهنگ

آموزگار ششم

5

اسماعیل کاظمی نژاد

معاونت اجرايي

21

اکبر صادقی

آموزگار ششم

6

رحمت اله میرپوریان

معاونت اجرايي

22

فرهاد رحمتی

مربی ورزشي

7

رقیه صدری

معاون فناوری اطلاعات

23

محسن فاطمی

مربی ورزشي

8

وجیهه کافی

معاونت پرورشی

24

هما طاهری

مربي قرآن

9

پروین طاهری

آموزگار اول

25

مهدیه شجاعی

مربي بهداشت

10

بتول مقدس

آموزگار اول

26

محمود سنجری

مربي هنر

11

مصطفی مساوات

آموزگار اول

27

مریم جعفرپور

مربي هنر

12

الهام سامع

آموزگار دوم

28

مهدیه شجاعی

مربي بهداشت

13

پروین یزدانپرست

آموزگار دوم

29

مژگان اسحاقی

مربی شطرنج

14

رضوان محمدزمانی

آموزگار دوم

30

عاطفه اسحاقی

مربی ریاضی

15

زهرا سرایی

آموزگار سوم

31

حسینعلی طحانی

خدمات

16

بهرام رادپور

آموزگار سوم

32

فضل اله جوهری

خدمات

 

آمار بازديد از سايت مدرسه

 

مقالات دبستان پسرانه دانایان

مقالات
مجله بهداشت
مجله ورزشي
مجله خانواده
مجله مذهبي

مرکز تحقیقات دانایان